Category Archives: Anunturi

Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile  Non–profit din Oltenia a organizat Vineri, 04 Iunie 2021, ora 10:00, în incinta sediului S.C. DABULHUB CONSULT S.R.L. din str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, orașul Dăbuleni, județul Dolj,

 Conferința de încheiere a proiectului  „9Coop VDS – O nouă cooperativă a fermierilor din G.A.L. Valea Dunării Sudolt”,

elaborat, finanțat și implementat în cadrul Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – M2/1A – „Consilierea fermierilor în vederea constituirii de forme asociative”, G.A.L. Valea Dunării Sudolt.

În cadrul proiectului a fost constituită o structură asociativă de tip cooperativă, 9COOP VDS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, formată din 6 entități juridice cu profil agricol (P.F.A., I.I., S.R.L.) din comuna Călărași, G.A.L. Valea Dunării Sudolt. Inițial, reprezentanții legali ai acestor entități au fost selectați în cadrul unor activități specifice de consiliere/ instruire, la care au participat 16 cursanți pe parcursul a 6 luni.

     Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înființată în Mai 2004 de către un grup de activiști civici din Craiova cu misiunea de a contribui la dezvoltarea societății civile din Oltenia prin sprijinirea organizațiilor non-profit din regiune.

    Asociația G.A.L. Valea Dunării SUDOLT este o organizație non-guvernamentală (O.N.G.) înființată în anul 2016 și joacă un rol esențial în dezvoltarea microregiunii sale (formate din cele 19 U.A.T.–uri constituente) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER.

         Președinte alAsociației  C.R.O.N.O.,

                              Lucian ZULEANU

Vă anunțăm că Marți, 07 Iulie, ora 10:00, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, orașul Dăbuleni, în incinta sediului S.C. DABULHUB CONSULT S.R.L. Dăbuleni, a avut loc Conferința de lansare a proiectului  „9Coop VDS – O nouă cooperativă a fermierilor din G.A.L. Valea Dunării Sudolt”, elaborat, finanțat și implementat în cadrul Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – M2/1A – „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”, G.A.L. Valea Dunării Sudolt.

Un nou parteneriat între entități din România și Norvegia a fost stabilit prin intermediul unei inițiative bilaterale depusă de Asociația C.R.O.N.O. și Comuna Ciupercenii Noi, jud. Dolj, în cadrul Apelului nr. 1 de propuneri de inițiative bilaterale deschis în cadrul Programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Operator de Program (OP): Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Astfel, în perioada 09 – 13 Februarie 2020, o delegație formată din 4 membri, reprezentanți ai Asociației C.R.O.N.O. și ai Primăriei Ciupercenii Noi,  jud. Dolj, vor efectua o vizită în Oslo și în comunități învecinate din zona sa metropolitană, la invitația partenerului norvegian New School. Vizita este destinată definitivării notei de concept a unui proiect comun româno-norvegian privind dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități locale din Oltenia, ce va fi aplicat la nivel regional și va fi propus spre finanțare în cadrul Apelului nr. 4 ”Dezvoltare Locală” din cadrul Programului „Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021,  Operator de Program (OP): Fondul Român de Dezvoltare Socială.  

          

I. Prezentarea documentelor solicitate conform Metodologiei selectare grup tinta, completarea si depunerea acestora se va face la sediul Centrului de Resurse pentru Organizatiile Non – Profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) – Craiova, str.Iancu Jianu, nr.26, jud.Dolj, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 16:30 – 19:30.
Persoana de contact – dl.Postebi Ionut, tel:0760.274.701
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul C.R.O.N.O. cu documentele originale si copii ale acestora (conform precizarilor incluse la pag. 7-8 din Metodologia selectare grup tinta), iar Expertii Grup Tinta vor pune la dispozitie Anexele (1, 2, 3 si 4), ce urmeaza a fi completate la sediul C.R.O.N.O.

II. In data de 9 Ianuarie 2020, Autoritatea de Management a POCU a lansat o noua versiune a ghidului pentru corelarea si raportarea indicatorilor si astfel, a fost extinsa limita de varsta pentru tinerii NEETs, de la 24 la 29 ani.
Astfel, din Grupul tinta al proiectului, nu pot face parte tinerii NEETs – tinerii cu varsta intre 16 – 29 ani, care nu urmeaza o forma de invatamant, nu sunt angajati si nu sunt cuprinsi intr-un program de formare profesionala.

Anunt                                                                                                Metodologie

 

Evenimentul va aborda următoarele aspecte:
• Prezentare generală Active Citizens Fund România
• Apeluri de proiecte
• Buget şi costuri eligibile
• Procedura de aplicare și evaluare
• Sesiune de întrebări şi răspunsuri

În mod special, în cadrul evenimentului vor avea loc sesiuni dedicate ORGANIZAȚIILOR MICI (principalele secţiuni ale cererii de finanţare, modalităţi de completare şi evitarea greşelillor frecvente) şi PARTENERIATELOR (valoarea adaugată a parteneriatelor naţionale şi bilaterale). Întrucât aceste sesiuni vor avea loc în paralel, recomandăm organizaţiilor mici* să participe cu un număr de doi reprezentanţi (*organizaţie mică – organizaţie care are un buget mediu de maximum 240.000 Ron – aproximativ 51.000 Euro, pentru ultimii 3 ani).

Participarea la sesiunea de informare se face în baza înscrierii la bit.ly/2uNaJae până cel târziu miercuri, 29 ianuarie 2020.

În eventualitatea în care numărul de înscrieri va depăşi numărul de locuri disponibile, ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele înscrise, asigurând participarea a cel puţin unui participant din partea fiecărei organizaţii. Selecţia va fi făcută în funcţie de ordinea înscrierii la eveniment şi de numărul participanţilor din cadrul aceleiaşi organizaţii (maxim 2 persoane). Doar persoanele selectate vor primi prin email agenda şi detalii privind locul de desfăşurare a evenimentului.

Organizatorul nu acoperă costurile de transport, cazare şi masă (cu excepţia pauzelor de cafea şi prânz din cadrul evenimentului).

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:
Maria Ionescu (Fundația PACT) – 0735.557.836.

Calafat,

Azi a avut loc la Calafat, la Casa de Cultură, conferința de deschidere a proiectului “Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor din GAL Calafat, precum și în ceea ce privește managementul general al fermei”, în cadrul căreia reprezentanții localităților din GAL Calafat au fost informați cu privire la scopul, obiectivele și activitățile acestuia.
Acțiunile proiectului vizează dobândirea de competențe tehnice și practice relevante care să le permită fermierilor din teritoriul GAL Calafat să își diversifice activitățile în exploatațiile agricole prin îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și practice.
Acest lucru va fi realizat în primul rând prin informare a minim160 persoane din teritoriul GAL Calafat cu privire la schemele de finanțare din cadrul Politicii Agricole Comune și a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală prin intermediul a 8 întâlniri de informare realizate pe parcursul implementării proiectului.
Ulterior va avea loc dezvoltarea competențelor tehnice și manageriale în rândul a 48 persoane din teritoriul GAL Calafat ocupate cu agricultura în domeniul Managementul General al Fermei și Managementul durabil al terenurilor agricole – implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică.

Proiectul “Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor din GAL Calafat, precum și în ceea ce privește managementul general al fermei” este implementat în perioada 22 Martie 2019 – 21 Noiembrie 2019 în teritoriul GAL CALAFAT, pe baza unei finanțări obținute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), MĂSURA M1/1A Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL Calafat.

Asociaţia C.R.O.N.O. Craiova: Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înfiinţat în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune.

Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde 20 localități – 19 din județul Dolj (mun. Calafat și comunele: Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Moțăței, Orodel, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Seaca de Cîmp, Unirea, Vârtop) și com. Salcia din jud. Mehedinți.

Manager proiect,

Păpușoiu Sabin