Category Archives: Anunturi

CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZAȚIILE NON-PROFIT DIN OLTENIA, cu sediul în Craiova, Str. Iancu Jianu, nr. 26, județul Dolj, Telefon: 0749/998858, 0749/998852, e-mail asociatiacrono@yahoo.com , cod fiscal 16496319, conturi: R074RNCB0138124320540001, R047RNCB0138124320540002, deschise la Banca Comercială Română și cont R097TREZ291504106X023566, deschis la TREZORERIA CRAIOVA, reprezentată prin ZULEANU Lucian – Președinte, este beneficiar al proiectului I-JOB – POCU/1080/3/16/157627.
Pentru aceasta, vă solicităm o ofertă de preț în lei, cu și fără TVA 19%, în vederea colaborării cu dumneavoastră pentru achiziționarea de Echipamente IT pentru activitățile legate de grupul țintă, conform documentelor anexate, în maxim 7 zile de data primirii solicitării de ofertă de către operatorul economic.

Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile  Non–profit din Oltenia a organizat Vineri, 04 Iunie 2021, ora 10:00, în incinta sediului S.C. DABULHUB CONSULT S.R.L. din str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, orașul Dăbuleni, județul Dolj,

 Conferința de încheiere a proiectului  „9Coop VDS – O nouă cooperativă a fermierilor din G.A.L. Valea Dunării Sudolt”,

elaborat, finanțat și implementat în cadrul Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – M2/1A – „Consilierea fermierilor în vederea constituirii de forme asociative”, G.A.L. Valea Dunării Sudolt.

În cadrul proiectului a fost constituită o structură asociativă de tip cooperativă, 9COOP VDS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, formată din 6 entități juridice cu profil agricol (P.F.A., I.I., S.R.L.) din comuna Călărași, G.A.L. Valea Dunării Sudolt. Inițial, reprezentanții legali ai acestor entități au fost selectați în cadrul unor activități specifice de consiliere/ instruire, la care au participat 16 cursanți pe parcursul a 6 luni.

     Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înființată în Mai 2004 de către un grup de activiști civici din Craiova cu misiunea de a contribui la dezvoltarea societății civile din Oltenia prin sprijinirea organizațiilor non-profit din regiune.

    Asociația G.A.L. Valea Dunării SUDOLT este o organizație non-guvernamentală (O.N.G.) înființată în anul 2016 și joacă un rol esențial în dezvoltarea microregiunii sale (formate din cele 19 U.A.T.–uri constituente) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER.

         Președinte alAsociației  C.R.O.N.O.,

                              Lucian ZULEANU