Category Archives: Proiecte

Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile  Non–profit din Oltenia a organizat Vineri, 04 Iunie 2021, ora 10:00, în incinta sediului S.C. DABULHUB CONSULT S.R.L. din str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, orașul Dăbuleni, județul Dolj,

 Conferința de încheiere a proiectului  „9Coop VDS – O nouă cooperativă a fermierilor din G.A.L. Valea Dunării Sudolt”,

elaborat, finanțat și implementat în cadrul Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – M2/1A – „Consilierea fermierilor în vederea constituirii de forme asociative”, G.A.L. Valea Dunării Sudolt.

În cadrul proiectului a fost constituită o structură asociativă de tip cooperativă, 9COOP VDS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ, formată din 6 entități juridice cu profil agricol (P.F.A., I.I., S.R.L.) din comuna Călărași, G.A.L. Valea Dunării Sudolt. Inițial, reprezentanții legali ai acestor entități au fost selectați în cadrul unor activități specifice de consiliere/ instruire, la care au participat 16 cursanți pe parcursul a 6 luni.

     Asociația C.R.O.N.O. – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înființată în Mai 2004 de către un grup de activiști civici din Craiova cu misiunea de a contribui la dezvoltarea societății civile din Oltenia prin sprijinirea organizațiilor non-profit din regiune.

    Asociația G.A.L. Valea Dunării SUDOLT este o organizație non-guvernamentală (O.N.G.) înființată în anul 2016 și joacă un rol esențial în dezvoltarea microregiunii sale (formate din cele 19 U.A.T.–uri constituente) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Axa LEADER.

         Președinte alAsociației  C.R.O.N.O.,

                              Lucian ZULEANU

01.10.2020 – 30.09.2022

Proiectul „PROFESIONIȘTII DE MINE” derulat în perioada 01.10.2020 – 30.09.2022 este realizat în parteneriat cu Fundația Pentru Dezvoltarea Economiei Sociale Craiova și Asociația CRONO –
Centrul de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia. Cu ajutorul specialiștilor din aceste organizații, elevii din cadrul Liceului Tehnologic Auto vor beneficia de programe specializate în domeniul educației anteprenoriale și al firmelor de exercițiu, fiind consiliați în acest sens. Prin consilierea profesionala se va obține pe termen mediu și lung îmbunătățirea eficienței și eficacității educației, formării și ocupării forței de muncă, prevenirea necorelării dintre cererea și oferta de competențe și creșterea productivității precum și furnizarea abilităților și competenþelor orizontale necesare facilitării tranziției de la educație/formare la piața muncii și a dezvoltării spiritului antreprenorial. Nu în ultimul rând, se vor promova dialogul social și dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Cei 182 de elevi beneficiari direcți – dintre care minimum 138 vor fi în ultimul an de studiu și 20 din mediul rural- vor fi selectați în urma evaluării aptitudinilor profesionale, ce se va realiza în cadrul activității de consiliere și orientare profesională. Apoi, elevii selectați vor realiza activitatea de practică profesională sub îndrumarea tutorilor din cadrul firmelor doljene cu care Liceul Tehnologic Auto are încheiate
convenții de practică. Astfel, cei 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto vor fi familiarizați cu cerințele și cu condițiile de la potențialul lor loc de muncă după absolvirea liceului, iar agenții economici își vor putea recruta, din rândul acestora, viitorii angajați. De asemenea, elevii care vor activa în cadrul firmelor de exerițiu vor putea să aplice în cadrul acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. Aceștia vor învăța principiile de bază ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se conduce o întreprindere în domeniul de activitate în care efectuează practica și vor exersa diverse roluri în cadrul firmelor de exercițiu. Prin exersarea practică a competențelor antreprenoriale acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea ultimului obiectiv specific al proiectului și îi va ajuta pe elevi să își creeze pe viitor propriile locuri de muncă. De asemenea, trebuie amintit faptul că, prin acest proiect, Liceul Tehnologic Auto va fi dotat cu echipamente cu comandă numerică de ultimă generație, pe care elevii vor realiza pregătire practică similară cu activitatea profesională dintr-o fabrică modernă.

Vă anunțăm că Marți, 07 Iulie, ora 10:00, str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, orașul Dăbuleni, în incinta sediului S.C. DABULHUB CONSULT S.R.L. Dăbuleni, a avut loc Conferința de lansare a proiectului  „9Coop VDS – O nouă cooperativă a fermierilor din G.A.L. Valea Dunării Sudolt”, elaborat, finanțat și implementat în cadrul Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” – M2/1A – „Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative”, G.A.L. Valea Dunării Sudolt.