I. Prezentarea documentelor solicitate conform Metodologiei selectare grup tinta, completarea si depunerea acestora se va face la sediul Centrului de Resurse pentru Organizatiile Non – Profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) – Craiova, str.Iancu Jianu, nr.26, jud.Dolj, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 16:30 – 19:30.
Persoana de contact – dl.Postebi Ionut, tel:0760.274.701
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul C.R.O.N.O. cu documentele originale si copii ale acestora (conform precizarilor incluse la pag. 7-8 din Metodologia selectare grup tinta), iar Expertii Grup Tinta vor pune la dispozitie Anexele (1, 2, 3 si 4), ce urmeaza a fi completate la sediul C.R.O.N.O.

II. In data de 9 Ianuarie 2020, Autoritatea de Management a POCU a lansat o noua versiune a ghidului pentru corelarea si raportarea indicatorilor si astfel, a fost extinsa limita de varsta pentru tinerii NEETs, de la 24 la 29 ani.
Astfel, din Grupul tinta al proiectului, nu pot face parte tinerii NEETs – tinerii cu varsta intre 16 – 29 ani, care nu urmeaza o forma de invatamant, nu sunt angajati si nu sunt cuprinsi intr-un program de formare profesionala.

Anunt                                                                                                Metodologie