Calafat,

Azi a avut loc la Calafat, la Casa de Cultură, conferința de deschidere a proiectului “Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor din GAL Calafat, precum și în ceea ce privește managementul general al fermei”, în cadrul căreia reprezentanții localităților din GAL Calafat au fost informați cu privire la scopul, obiectivele și activitățile acestuia.
Acțiunile proiectului vizează dobândirea de competențe tehnice și practice relevante care să le permită fermierilor din teritoriul GAL Calafat să își diversifice activitățile în exploatațiile agricole prin îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și practice.
Acest lucru va fi realizat în primul rând prin informare a minim160 persoane din teritoriul GAL Calafat cu privire la schemele de finanțare din cadrul Politicii Agricole Comune și a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală prin intermediul a 8 întâlniri de informare realizate pe parcursul implementării proiectului.
Ulterior va avea loc dezvoltarea competențelor tehnice și manageriale în rândul a 48 persoane din teritoriul GAL Calafat ocupate cu agricultura în domeniul Managementul General al Fermei și Managementul durabil al terenurilor agricole – implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică.

Proiectul “Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor din GAL Calafat, precum și în ceea ce privește managementul general al fermei” este implementat în perioada 22 Martie 2019 – 21 Noiembrie 2019 în teritoriul GAL CALAFAT, pe baza unei finanțări obținute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), MĂSURA M1/1A Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea calităţii forţei de muncă din sectorul agricol ȋn teritoriul GAL Calafat.

Asociaţia C.R.O.N.O. Craiova: Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non–profit din Oltenia (C.R.O.N.O.) a fost înfiinţat în mai 2004 de un grup de activişti civici din Craiova pentru a contribui la dezvoltarea societăţii civile în Oltenia prin sprijinirea organizaţiilor non-profit din regiune.

Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde 20 localități – 19 din județul Dolj (mun. Calafat și comunele: Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Moțăței, Orodel, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Seaca de Cîmp, Unirea, Vârtop) și com. Salcia din jud. Mehedinți.

Manager proiect,

Păpușoiu Sabin